БЪЛГАРИЯ
гр. РУСЕ
бул. ТУТРАКАН 20

Христофор Грозев
/ управител /
тел.: +359 888 227 352

ел. поща: office@solidnost.com