KM 1300 E
km6001
    Специализирана машина за кантиране фалца на касата при безфалцови врати.
    Олепилява кантовата лента.