KM 135b
km135b
    обмазва само кантовата лента,
    максимална широчина на канта - до 135 мм
    максимална дебелина на канта - 5 мм
    скорост - 4 м/мин